De kinderbijslag ondergaat een grondige hervorming

Parentia
Parentia - kindje op komst

Kindje op komst

Alle administratieve zaken voor je kind in orde gebracht?

Parentia Gezinsadministratie
Parentia-klanten

Wij leggen onze klanten in de watten

Ontdek de visie van Parentia, de nieuwe naam van de kinderbijslagfondsen Partena, Attentia en Future Generations.